Dhe dhuntitë e Zotit tënd tregoi

“Dhe dhuntitë e Zotit tënd tregoi”

“Dhe dhuntitë e Zotit tënd tregoi.” Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe dhuntitë e Zotit tënd tregoi.” Ed-Duha: 11. Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Dhuntitë (mirësitë) e Zotit tënd ndaj teje tregoi (shfaqi). Thuaj: Elhamdulilah (falënderimet i takojnë vetëm Allahut), Allahu më ka furnizuar me dituri, Allahu më ka furnizuar me pasuri, Allahu […]