Dhënia mesh mbi meste

Dhënia mesh mbi meste

Transmetohet nga Safvan bin Assal radijAllahu anhu se ka thënë: “Kur ishim në udhëtim i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem na urdhëronte mos t’i hiqnim mestet tona tri ditë dhe netë veçse nga xhunubllëku, por jo nga nevojat personale, urinimi apo gjumi.” Hadithin e ka nxjerr Nesaiu (1/83), Timmidhiu (96) dhe teksti është […]