Dhurate. Disa porosi madheshtore nga dijetari i madh i Islamit.

Disa porosi madheshtore nga dijetari i madh i Islamit.

Dhurate. Disa porosi madheshtore nga dijetari i madh i Islamit. “Ai që e njeh veten, preokupohet me ndreqjen e saj dhe nuk merret me gabimet e njerëzve. Ai që e njeh Zotin e tij, preokupohet me Të dhe nuk merret me qejfet dhe pasionet e tij. • Puna më e vlefshme është ajo që nuk […]