Dijetarët e hadithit

Dijetarët e hadithit njerëzit me mendjemprehtësi më të madhe

Shejkhul Islam, Ibn Tejmijeh – Allahu e mëshiroftë – për dijetarët e hadithit: “…Ata janë njerëzit me mendje më të plotë, më të drejtët në kijas (krahasim, analogji), me mendime më të sakta, më të saktët në analizë, më të udhëzuarit në argumentim, më të drejtët në debat, dhe janë njerëzit me mendjemprehtësi (firaseh) më […]