Disa dispozita lidhur me sutren ne namaz!

Disa dispozita lidhur me sutren ne namaz!

Disa dispozita lidhur me sutren ne namaz! – Është detyrë të pengohet ai që kalon mes namazliut dhe sutres së tij edhe nëse kalimtari është fëmijë. Këtë e themi duke u bazuar në hadithin e përgjithshëm ku i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: “Cilido që falet para diçkaje që e përdor […]