Disa fetva në lidhje me haxhin e gruas me perioda apo lehonë.

Disa fetva në lidhje me haxhin e gruas me perioda apo lehonë.

Disa fetva të sheikh Ibn El-Uthejmin në lidhje me haxhin e gruas me perioda apo lehonë. Pyetja: 1. Si ti falë gruaja me perioda dy rekatet e ihramit dhe a i lejohet gruas të lexojë ajete nga Kurani  famëlartë në vetvete apo jo? Përgjigja: Së pari: duhet të dimë se ihrami nuk ka namaz sepse […]