Disa fjalë për Sunenin e Ebu Daudit

Disa fjalë për Sunenin e Ebu Daudit

Disa fjalë për Sunenin e Ebu Daudit Thotë Imami – Allahu e mëshiroftë: “Kam shkruar nga i Dërguari i Allahut – sal lall llahu alejhi ue sel lem – 500 mijë hadithe, prej tyre zgjodha ato që i përfshiva në librin tim – dmth “Suneni” – ku mblodha 4800 hadithe, ku përmenda të saktët, ato […]