Disa njerëz falin namazin e drekës pas mbarimit të namazit të xhumasë

Disa njerëz falin namazin e drekës pas mbarimit të namazit të xhumasë

Në pyetjen e tij të dytë dëgjuesi Hamid thotë: Disa njerëz falin namazin e drekës pas mbarimit të namazit të xhumasë.Cili është mendimi juaj? Kush është gjykimi i legjislacionit islam për këtë veprim? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Po. Namazi i drekës pas namazit të xhumasë konsiderohet risi, risi e urrejtur. Nuk është legjimituar […]