Disa rregulla në lidhje me mrekullitë shkencore të Kuranit.

Disa rregulla në lidhje me mrekullitë shkencore të Kuranit

Pyetje: Çfarë kushtesh fetare ka lidhja e disa të vërtetave shkencore me ajete të caktuara nga Kurani? Sepse realisht vërehet njëfarë zgjerimi i tepruar në këtë fushë. A mund të na e shtjelloni pak më shumë këtë çështje? Përgjigje: Mrekullitë shkencore të Kuranit unë nuk i shikoj si një shkencë më vete por si një […]