Dispozitat e agjërimit

Dispozitat e agjërimit

Dispozitat e agjërimit Shejh Uthman el Khamis (Allahu e ruajttë!) Agjërim (nga ana gjuhësore) do të thotë: Privim. Allahu Lartmadhëruar në lidhje me Merjemen tregon se ajo ka thënë: “Unë kam vendosur heshtje për hir të Gjithëmëshirshmit, prandaj sot nuk do të flas me askënd.” Pra, privim nga fjalët. P.sh thua: “Jam privuar nga të […]