Dispozitat e festës së Bajramit nga fjalët e dijetarëve

Dispozitat e festës së Bajramit nga fjalët e dijetarëve

Dispozitat e festës së Bajramit nga fjalët e dijetarëve Kush janë festat legjitime në islam? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Janë tri festa: Festa e fitër Bajramit që është me rastin e përfundimit të muajit të Ramazanit. Festa e kurban Bajramit që është me rastin e përfundimit të dhjetë ditëve të Dhulhuxhes dhe e […]