dita ashura

A lejohet të agjërohet vetëm dita e ashurës (pa e shoqëruar me ditë tjetër)?

A lejohet të agjërohet vetëm dita e ashurës (pa e shoqëruar me ditë tjetër)? Lejohet të agjërohet vetëm dita e ashurës (pa e shoqëruar me ditë tjetër) por më e mira është agjërimi i një dite përpara apo një ditë mbrapa, ky është synet i saktë nga profeti alejhi selam nga fjala e tij: “Nëse […]