dita e dhjetë e muajit Muharrem.

Dita e Ashures, dita e dhjetë e muajit Muharrem

Dita e Ashures, dita e dhjetë e muajit Muharrem. Ajo është ditë e shënuar, pasi në këtë ditë Allahu ka shpëtuar Musain dhe popullin e tij nga Faraoni dhe ushtria e tij. Është e pëlqyeshme që kjo ditë të agjërohet në shenjë falënderimi ndaj Zotit, pasi i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut […]