Dita e gjykimit…?

Dita e gjykimit

Dita e gjykimit! Kështu është kjo jetë…. Për kafshët kujdesen në mënyrë prindërore, ndërsa mbi njerëzit në vendet ku ka luftë testojnë armët moderne! Fakti që do të ketë Ditë të Gjykimit tregon për drejtësinë e madhe që ka Allahu. Jetojmë më pak se një shekull në ketë jetë. Vdesim dhe ringjallemi e dalim para […]