dita e gjykmit

Në ditën e gjykimit, njerëzit thirren në emrat e tyre dhe baballarëve të tyre

Pyetje: Në ditën e gjykimit, si do të thërriten njerëzit? Në emrat e nënave, apo baballarëve të tyre? Përgjigje: Tek njerëzit është bërë e njohur se në ditën e gjykimit, njerëzit thirren në emrat e tyre dhe të nënave të tyre,  pra o filan, i biri i filanes! Për këtë arsye, ndjekësit e bidatit e […]