Dita e parë e Shevalit është festa e madhe e Fitrit.

Dita e parë e Shevalit është festa e madhe e Fitrit.

Muaji i Shevalit. Vijon……(pjesa e dytë). Dita e parë e Shevalit është festa e madhe e Fitrit. Fitr në gjuhen arabe dmth çelje dhe është për qëllim çelja e madhe e agjërimit pas mbarimit të muajit të Ramazanit. Kjo ditë është përmendur në Kuran ku Allahu i madhëruar thotë: “Ta plotësoni kohën e agjërimit, pastaj […]