Dita e Shën Gjergjit në këndvështrimin Islam

Dita e Shën Gjergjit në këndvështrimin Islam

Dita e Shën Gjergjit në këndvështrimin Islam Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe nderimet e tij qofshin për të Dërguarin e Tij Muhamedin (alejhi selam), familjen shokët dhe të gjithë ata që ndjekin gjurmët e tij. Allahu i Lartësuar thotë: “Por këshillo, se vërtet këshilla u bën dobi besimtarëve.” [Dharijat 55]. Ibn Kethiri (Allahu e […]