Dita më e mirë e javës

Dita më e mirë e javës

Nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu transmeton se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli është dita e xhuma. Në këtë ditë është krijuar Ademi alejhis-selam, këtë ditë ai u fut në xhenet, po këtë ditë u nxorr prej tij dhe nuk do […]