Do të vazhdojnë njerëzit të jenë në mirësi derisa e shpejtojnë iftarin

Do të vazhdojnë njerëzit të jenë në mirësi derisa e shpejtojnë iftarin

Do të vazhdojnë njerëzit të jenë në mirësi derisa e shpejtojnë iftarin Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë: “Do të vazhdojnë njerëzit të jenë në mirësi derisa e shpejtojnë iftarin.” Në këtë hadith ka inkurajim për shpejtimin e iftarit nëse vërtetohet perëndimi i diellit. Qoftë kjo me shikim, ose […]