Dobi nga Kurani prej shejh Salih el-Feuzanit

Dobi nga Kurani prej shejh Salih el-Feuzanit

Dobi nga Kurani prej shejh Salih el-Feuzanit -1- Me tri llojet e teuhidit Allahu e ka filluar dhe mbyllur Kuranin Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Kjo sure –surja El-Fatiha– përfshin dijet më madhore. Së pari: Në të gjenden të tri llojet e teuhidit: Teuhidi er-Rububijeh, teuhidi el-Uluhijeh dhe teuhidi el-Esmau ues-Sifat. Teuhidi er-Rububijeh gjendet […]