Dobi rreth ezanit të xhumasë

Dobi rreth ezanit të xhumasë

Transmetohet nga Saib bin Jezid radijAllahu anhu se ai ka thënë: “Ezani i parë në ditën e xhuma ka qenë kur ulej imami mbi minber, në kohën e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, Ebu Bekrit dhe Umeri. Ndërsa në kohën e Uthmanit kur njerëzit u shtuan shumë, u shtua edhe një ezan […]