Dua të kujtoj veten dhe vëllerezit e mi

Dua të kujtoj veten dhe vëllerezit e mi

Shejh Salih bin Sea des Suhejmi thotë: Dua të kujtoj veten dhe vëllezërit e mi të Ehli Sunetit në përgjithësi dhe nxënësve të dijes në veçanti, me këto tekste nga Kur’ani dhe Suneti: Allahu i Lartësuar thotë: “O besimtarë! Bëhuni të qëndrueshëm në urdhrat e Allahut dhe bëhuni dëshmues me drejtësi! Le të mos ju […]