Duaja pas faljes së namazit farz

Duaja pas faljes së namazit farz

Cili është gjykimi për lutjen (duanë) që bëhet pas faljes së farzit, a ka ndonjë argument që e ndalon praktikimin e saj? Falenderimet i takojnë Allahut! Nuk është transmetuar nga Profeti (alejhi salatu ues selam), e as nga shokët e tij me aq sa kemi njohuri , ndonjë argument që tregon se ata i ngrinin […]