Dy rekatet kur futesh në xhami ditën e Xhuma

Dy rekatet kur futesh në xhami ditën e Xhuma

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Prej rregullave të ditës së xhuma është se kush futet në xhami në kohën që imami është duke ligjëruar (mbajtur hutben), mos të ulet pa i falur dy rekate të lehta (shkurtra). Ngase Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nëse dikush nga ju vjen në xhami -ditën e […]