Dy rregulla që na ruajnë nga kuptimet e gabuara

Dy rregulla që na ruajnë nga kuptimet e gabuara

Pyetje: A mund të themi se Allahu i Lartmadhëruar ia ka shfaqur Profetit – sal lall llahu alejhi ue sel lem – pamjen e Ibn Luhajit (sh.p. i pari që solli idhujt në Gadishullin Arabik, sepse Profeti – sal lall llahu alejhi ue sel lem – thotë se e ka parë atë duke tërhequr zorrët […]