Eduaka e agjërimit

Edukata e agjërimit

Edukata e agjërimit! Ato janë gjashtë: E para: Ruajtja e gjuhës dhe e gjymtyrëve prej mëkateve, për shkak të fjalës së Profetit (alejhi selam) i cili ka thënë: “Kush nuk e lë fjalën e rrejshme dhe punën me të, Allahu nuk ka nevojë që ai të lërë ushqimin dhe pijen e tij.”[1] Dhe ka thënë: […]