Edukata pasuria më e çmuar

Edukata pasuria më e çmuar

Edukata Njerëzit interesohen kaq shumë për pamjen e tyre të jashtme dhe e harrojnë kaq shumë pamjen e tyre të brendshme. Ata janë ashtu siç ka thënë Zoti ynë i Lartësuar – përveç atyre që ua ka hapur sytë Allahu: “Ata dinë vetëm pamjen e jashtme të jetës së kësaj bote” (Rum: 7) Sepse – […]