Falja e dy rekateve kur hyn në Xhaminë e Shenjtë

Falja e dy rekateve kur hyn në Xhaminë e Shenjtë

Falja e dy rekateve kur hyn në Xhaminë e Shenjtë. Pyetësi thotë: A është përshëndetja për xhaminë (tehijetul-mesxhid) e shenjtë namazi i dy rekateve apo kryerja e tavafit? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) u përgjigj: Xhamia e Shenjtë (Qabja) ka të njëjtin gjykim si xhamitë e tjera. Kush hyn në të për të falur […]