Falja e namazit me këpucë

Falja e namazit me këpucë

Falja e namazit me këpucë dhe largimi i papastërtive prej tyre. Transmetohet nga Ebu Seid (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kur ndonjëri prej jush vjen në xhami le të shikojë këpucët e tij. Nëse sheh në to ndonjë papastërti, atëherë le t’i pastrojë duke i fërkuar në […]