Falja e namazit me këpucë

Falja e namazit me këpucë

Falja e namazit me këpucë dhe largimi i papastërtive prej tyre Transmetohet nga Ebu Seid radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur ndonjëri prej jush vjen në xhami, atëherë le të shoh këpucët e tij. Nëse sheh te këpucët e tij ndonjë papastërti, atëherë le t’i […]