falje pë gjynahet e shkuara?

Si bëhet agjërimi i Ramazanit, falje pë gjynahet e shkuara?

Si bëhet agjërimi i Ramazanit, falje pë gjynahet e shkuara? Profeti alejhi selam thotë: “Kush e agjëron Ramazanin me besim dhe llogaritje të shpërblimit te Allahu, i falen të gjitha gjynahet e kaluara”. E transmeton Buhariu dhe Muslimi. [Me besim] dmth: duke e besuar si detyrë prej Allahut. [Me llogaritje] dmth: duke e bërë këtë […]