Feja është e lehtë dhe rreziku i teprimit në të!

Feja është e lehtë dhe rreziku i teprimit në të!

Falenderimi i takon Allahut! Paqja dhe lavdërimi i Tij qofshin mbi Profetin tonë të dashur. Thotë Profeti – paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të: “Bëni prej punëve sa të keni mundësi” Bukhari (1970) Muslimi (785) Dhe thotë: “Feja është lehtësim, dhe nuk do të tregohet dikush i ashpër në fe veçse ajo do […]