Fjalë të mëdha nga të parët tanë rreth kohës!

Fjalë të mëdha nga të parët tanë rreth kohës!

Të parët tanë të mirë (Selefët) dhe Koha! Falënderimi i takon Zotit të botrave. Paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi vulën e Pejgamberëve e të Dërguarve. Prej mirësive të selefëve: është dhe rëndësia që ata i kanë dhënë kohës duke e shfrytëzuar atë dhe urrejtja që kishin me e kaluar atë në diçka që […]