Forma e dërgimit të salavatit

Forma e dërgimit të salavatit

Shejh Uthman el-Khamis (Allahu e ruajttë!): Salavati për Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem që ka ardhur në Librin e Allahut të Lartmadhëruar është: “Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për atë. O besimtarë, lutuni për atë dhe përshëndeteni me “selam”!” El-Ahzab, 56 Kush thotë “sal-lAllahu alejhi ue sel-lem” ai ka […]