Forma e dhënies së selamit kur përfundon namazin

Forma e dhënies së selamit kur përfundon namazin

Forma e dhënies së selamit kur përfundon namazin Transmetohet nga Uail bin Huxhrin radijAllahu anhu se ka thënë: “Jam falur me të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, i cili jepte selam nga e djathta e tij (duke thënë): Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue berakatuh! Dhe nga e majta e tij: Es-selamu alejkum ue […]