Forma e dhënies së selamit kur përfundon namazin

Forma e dhënies së selamit kur përfundon namazin

Forma e dhënies së selamit kur përfundon namazin. Transmetohet nga Uail bin Huxhrin (radijAllahu anhu) se ka thënë: “Jam falur me të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i cili jepte selam nga e djathta e tij (duke thënë): Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue berakatuh! Dhe nga e majta e tij duke thënë: Es-selamu […]