Forma e namazit të Bajramit

Forma e namazit të Bajramit

Dispozitat e festës së Bajramit nga fjalët e dijetarëve Forma e namazit të Bajramit Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Në rekatin e parë thuhen gjashtë tekbire pa llogaritur tekbirin fillestar, ndërsa në rekatin e dytë thuhen pesë tekbire. “Mexhmu fetaua ue rasail” vëll. 16 Gjykimi për atë që nuk i thotë tekbiret Shejh Ibën […]