Forma e namazit

Forma e namazit

Tema: Forma e namazit Shejh Abdulmuhsin el-Abbadi (Allahu e ruajttë!): D.m.th. mënyra e kryerjes së tij me shtyllat, vaxhibet dhe mustehabet e tij. Namazi përbëhet nga fjalë dhe veprime të posaçme. Fillon me tekbir (thënien Allahu Ekber) dhe përfundon me dhënien e selamit. Sqarimi i tij ka ardhur në Sunet në fjalët dhe veprimet e […]