Forma e telbijes ne haxh

Forma e telbijes në Haxh

Transmetohet nga Abdullah bin Umer (radijAllahu anhuma) se ka thënë: Telbija e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka qenë: “Lebbejke Allahumme lebbejke. Lebbejke la sherike leke lebbejke. Innel hamde uen niamete leke uel mulk, la sherike leke – Të përgjigjem Ty o Zoti im! Të përgjigjem Ty! I përgjigjem thirrjes Tënde dhe […]