Frika ndaj Allahut cilësi e banorëve të Xhenetit

Frika ndaj Allahut cilësi e banorëve të Xhenetit

Cilësitë e banorëve të xhenetit –Frika ndaj Allahut– Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e ruajttë!): Robër të Allahut! Banorët e xhenetit kanë hyrë në xhenet ngase ata në jetën e kësaj bote i frikësoheshin Allahut. Prandaj hajdeni bashkë me ne që të dëgjojmë fjalën e Zotit tonë, i Cili na lajmëron në […]