Frikërespekti ndaj Zotit

Frikërespekti ndaj Zotit

O ju që keni besuar! Njeriut, asgjë nuk i bën dobi më tepër sesa frikë-respekti ndaj Zotit i Cili është Një e pa rival, e siç dihet, frikë-respekti ndaj Tij është obligim për çdo njeri. Në lidhje me këtë, Allahu i Madhëruar thotë: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175) “…po ju mos u frikësoni […]