Ftesa për në udhëzim

Ftesa për në udhëzim

Nga Ebu Hurejrah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se ka thënë: “Ka thënë i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: Kush thërret (fton) për në udhëzim ka shpërblim njësoj si shpërblimet e atyre që e pasojnë atë, pa u pakësuar prej shpërblimeve të tyre aspak. […]