Fto në rrugën e Zotit me urtësi dhe butësi

Fto në rrugën e Zotit me urtësi dhe butësi

Urtësia dhe zgjuarsia që dijetari i madh Muhamed bin Abdul Uehab përdorte në thirrjen e tij! Në kohën kur shejh Muhamed bin Abdul Uehabi kishte udhëtuar për në Mekë, atje kishte parë njërin nga dijetarët e Mekes të ulur mbi një karrige dhe duke u ligjëruar njerëzve. Shejhut i pëlqyen fjalët e dijetarit dhe në […]