ftojë të tjerët në Islam?

A i lejohet dikujt të shtiret si jo Musliman, me qëllim që ti ftojë të tjerët në Islam?

A i lejohet dikujt të shtiret si jo Musliman, me qëllim që ti ftojë të tjerët në Islam? Ai vepron në këtë formë duke u mbështetur në rastin e Ibrahimit (alejhi selam) i cili kur pa yjet i tha popullit të tij: “Ky është Zoti im!” Shejh Abdurrahman es Si’idi (Allahu e mëshiroftë) thotë: Thirrja […]