Garimi në gjërat e lejuara

Garimi në gjërat e lejuara

Nga Esmer ibn Midras përcillet se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Kush arrin i pari tek një ujë ku nuk ka shkuar asnjë musliman para tij, ai ujë (burim) është i tiji” Transmeton Ebu Daudi[1] Në këtë hadith futet pararendja tek të gjitha gjërat […]