Gëzohu ditën e Fitër Bajramit!

Gëzohu në ditën e Fitër Bajramit

Gëzohu në ditën e Fitër Bajramit! Dita e Fitër Bajramit është ditë gëzimi, në të cilën besimtari i gëzohet mirësive të Allahut si dhe faktit që e përmbushi me sukses obligimin e agjërimit dhe kryerjen e veprave të mira gjatë muajit të Ramazanit. Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: “Plotësojini ditët e agjërimit, e pastaj […]