Gjëja më e dobishme për njeriun!

Gjëja më e dobishme për njeriun!

Gjëja më e dobishme në mënyrë absolute për njeriun është: që ai t’i bindet Zotit të tij (adhurimi), haptas dhe fshehtas. Dhe gjëja më e dëmshme në mënyrë absolute për të është: gjynahu ndaj Tij haptas dhe fshehtas. Nëse njeriu realizon adhurimin e Allahut dhe i bindet Atij me sinqeritet, çdo gjë që i ndodh […]