Gjerat qe vesh muhrimi

Gjerat qe vesh muhrimi

Transmetohet nga Ibën Abasi radijAllahu anhuma se ka thënë: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem duke mbajtur hytbe në Arafat të thotë: “Kush nuk gjen sandale, të veshë shoshone dhe kush nuk gjen izar, të veshë shallvare.” Muttefekun alejhi. Shejh Abdurrahman es-Sadij (Allahu e mëshiroftë!): Në hadith ka argument se nuk […]