Gjykimi i festimit të festave pagane në islam.

Gjykimi i festimit të festave pagane në islam.

Gjykimi i festimit të festave pagane në islam. Islam do të thotë dorëzim tek Allahu si Zot i vetëm që meriton të adhurohet gjë e cila është thirrja e të gjithë profetëve të Allahut dhe prej plotësimit të këtij dorëzimi është mohimi i adeteve të kohës pagane. Festat pagane kanë lindur në një shoqëri e […]