Gratë shkurtojnë vetëm majat e flokëve në ritualin e haxhit ose të umrës

Gratë shkurtojnë vetëm majat e flokëve në ritualin e haxhit ose të umres

Gratë shkurtojnë vetëm majat e flokëve në ritualin e haxhit ose të umres. Transmetohet nga Ibën Abasi (radijAllahu anhuma) se Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Për gratë nuk ka rruajtje të kokës por vetëm shkurtim (të majave) të flokut.” Hadithin e transmeton Ebu Daudi (1985) dhe e ka saktësuar shejh Albani (Allahu e […]