Gratë shkurtojnë vetëm majat e flokëve në ritualin e haxhit ose të umrës

Gratë shkurtojnë vetëm majat e flokëve në ritualin e haxhit ose të umrës

Gratë shkurtojnë vetëm majat e flokëve në ritualin e haxhit ose të umrës Transmetohet nga Ibën Abasi radijAllahu anhuma se: Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Për gratë nuk ka rruajtje të kokës por vetëm shkurtim (të majave) të flokut.” Hadithin e transmeton ebu Daudi (1985) dhe e ka saktësuar shejh Albani (Allahu e […]