Grushti i shtetit në Turqi

Grushti i shtetit në Turqi, analizë fetare nga shejkh Mesh’hur Hasen.

Kanë ardhur pyetje të shumta në periudhën e kaluar, nga brenda shtetit tonë të Jordanisë së ruajtur, dhe nga jashtë saj, që duan të dinë qëndrimin tim sipas sheriatit, rreth ngjarjeve që zunë vend në Turqi, dmth grusht-shtetit që ndodhi. Në të vërtetë ne nuk kemi ndonjë gjë të re. Sepse kjo është një derë […]