Hadithi që tregon për kujdesin ndaj kafshëve

Hadithi që tregon për kujdesin ndaj kafshëve

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu, i cili e adreson te Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se: “Një grua lavire në një ditë të nxehtë pa një qen, i cili sillej rreth pusit ndërsa gjuhën e kishte jashtë për shkak të etjes së madhe. Gruaja hoqi zbathi këcupën e saj (e mbushi me ujë) dhe […]